Cookies

Lyanthe gebruikt cookies voor functionele en analytische doeleinden. Cookies zijn kleine, lokaal opgeslagen bestanden die websites gebruiken om informatie over gebruikers bij te houden. Ga voor meer informatie over cookies naar: https://cookiesandyou.com.

Het belangrijkste doel van cookies die door onze website worden geplaatst, is om de gebruikerservaring op de website te volgen. We slaan gegevens op over hoe gebruikers door de website navigeren, maar zijn streng om nooit persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen. Dit betekent dat we geen gegevens verzamelen zoals exacte locaties, ip-adressen en toetsaanslagen. We verzamelen de minimale hoeveelheid gegevens die nodig is voor onze doeleinden en zullen deze nooit aan derden verkopen. We gebruiken cookies op geen enkele manier om gebruikers te retargeten, remarketen of identificeren.

Om de verzamelde gegevens effectief en veilig te verwerken, werken we samen met één gegevensverwerker (Google). Google is beperkt in het verwerken van gegevens zonder uitdrukkelijk verzoek en het is verboden om beheerder te worden en de gegevens verder te verwerken en te delen, zoals uiteengezet in onze gegevensverwerkingsovereenkomst.

Voorkeuren aanpassen?

Wilt u cookies op onze website toch uit- (of inschakelen)? In dat geval kunt u hieronder uw voorkeuren wijzigen.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons