Welkom DizzyData relaties

Op deze pagina vindt u alle informatie om de overstap naar Lyanthe te maken.

Introductie

Op deze pagina vind u alle informatie en aanvullende links om weloverwogen de overstap naar Lyanthe te maken. U hebt via meerdere kanalen al kennis kunnen maken met Lyanthe en de ondersteuning welke we bieden om u te verwelkomen. Deze pagina biedt u de gelegenheid dit nog eens na te kijken en contact met ons te zoeken. Hiervoor bieden wij de volgende mogelijkheden:

1. Hoe stap ik over naar Lyanthe?
Met hierin de beschrijving van het proces, de voorwaarden en alle ondersteuning welke we bieden. Maar ook inzage in het volledige portfolio van Lyanthe en het verschil tussen de modules.

2. Pricing & condities
Een overzicht van prijzen voor de overstap en voor de extra mogelijkheden en modules welke Lyanthe biedt in aanvulling op het overstap voorstel.

3. Hoe kom ik in contact?
Hier hebt u de mogelijkheid om de volgende stap te zetten. U kunt hier een vraag stellen of een afspraak maken. Maar wanneer u de overstap in gang wilt zetten dan kan dat via het aanvraagformulier.

Let op: Het Dizzy Data platform blijft beschikbaar tot uiterlijk 30 juni 2023.

1. Hoe stap ik over naar Lyanthe?

Video van de kennismakingswebinar

In deze video vindt u een korte kennismaking met Lyanthe en een producttour van de Basic module als opvolger van Dizzy. Tevens krijgt u een kort overzicht met de aanvullende mogelijkheden van Lyanthe. Tenslotte wordt hier uit de doeken gedaan hoe de overstap van DizzyData naar Lyanthe is geregeld.

Algemene informatie en veelgestelde vragen

Gedurende het proces hebben we veel vragen, tips en info verzamelt, deze vindt u hier allemaal terug.  Onder de Lyanthe knop vindt u de vragen welke gericht zijn op het gebruik van Lyanthe en een overstap naar Lyanthe. Onder de DizzyData knop bevindt zich de link naar de DizzyData landingspage.

Wilt u uitgebreide informatie over de volledige oplossingen van Lyanthe, zie dan www.lyanthe.com/oplossingen.

2. Pricing & condities

Mogelijke pakketten

Basic

Lyanthe functionaliteit voor bestaande prijzen die u nu bij DizzyData betaalt.
OCR herkenning facturen
Online Portal
Automatisch boeken
Accorderen facturen
DizzyData

Basic +

11 00*
Administratie
OCR + 100 % herkenning
Online Portal
Automatisch boeken
Accorderen facturen

* minimum afname 25 administraties met fair-use policy

Advanced

16 50*
Administratie
OCR + 100 % herkenning
Online Portal
Automatisch boeken
Accorderen facturen
Lijnherkenning facturen
PowerBI Monitor/Dashboard
Meest gekozen**

* minimum afname 75 administraties met fair-use policy

** voor administratie- en accountancy kantoren

Basic

De dienstverlening die u momenteel via DizzyData gebruikt is een OCR-oplossing waarbij de gegevens van  facturen worden herkend met behulp van software.

Met de oplossing van Lyanthe in het basismodel krijgt u het gemak dat  de pagina’s die in batches worden ge-upload worden gesplitst en samengevoegd tot een factuur. Dat hoeft U niet meer zelf te doen. De herkenningsgraad van de gegevens van de facturen is afhankelijk van de kwaliteit van de factuur, zo kunnen er diverse factuurkenmerken zijn die een 100% correcte OCR-herkenning van de factuurgegevens onmogelijk maken. Dat is met name het geval bij de bonnetjes die in de administratie aanwezig zijn. Dat zorgt ervoor dat iedere factuur bij de verwerking naar de boekhouding door een van uw medewerkers moet worden gecontroleerd in de Lyanthe portal (My Financials Online). Ook moeten de boekingsregels aangemaakt worden.

We hebben daarom als Lyanthe aanvullende services ter beschikking.

Prijs: bestaande prijzen die nu bij DizzyData worden betaald.

De prijs voor Basic is gelijk aan de bestaande pricing die u nu bij DizzyData betaalt. Deze worden dus 1 op 1 overgenomen. Voor 2023 zal er geen indexering plaatsvinden van de prijzen.

Basic +

Scan en Herken van facturen op Lyanthe platform tot 100 % menselijke correcte herkenning van de factuurgegevens*.

Het team van Lyanthe zorgt ervoor dat de, bij de OCR-herkenning, ontbrekende gegevens tot 100 % worden aangevuld. Hierdoor staan de volledige herkende facturen klaar om geboekt te worden. Deze facturen kunnen dan rechtstreeks verwerkt worden in het boekhoudpakket of U gebruikt de Lyanthe portal (My Financials Online)  om te boeken zoals deze ook wordt gebruikt in het basicmodel.

*Gebaseerd op fair use (op organisatie/licentie niveau)

Prijs: € 11,00

Proefperiode: 3 maanden zonder extra kosten ten opzichte van het basic model

De prijs voor het Basic + is EUR 11 per administratie per maand. De minimum afname zijn 25 administraties. Er is een fair-use op basis van factuur uploads en deze wordt berekend per jaar en over al uw administraties. Dus als u bij enkele administraties meer facturen gebruikt en bij andere minder, wordt naar het gemiddelde gekeken. De fair use is berekend op basis van 300 facturen per jaar, dus 75 facturen per kwartaal. Deze prijs wordt ieder jaar vanaf 2024 geïndexeerd op basis van de Consumer Price Index (CPI), welke wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Advanced

Lyanthe heeft een Robotica oplossing ontwikkeld. In dit platform kunt U algemene en sectorspecifieke boekingsregels beheren die in beginsel gelden voor alle administraties. Uiteraard kunt U afwijken op klantniveau. Facturen worden waar boekhoudkundig relevant op lijnniveau uitgelezen. U kunt vanuit dit platform boeken over alle administraties heen, waarbij ook het onderhoud van de robotic leveranciersdatabase centraal geregeld wordt. Bij het inzetten van de Robotica oplossing van Lyanthe bent U in staat meer dan 80 % van de facturen automatisch te boeken zonder menselijke tussenkomst. U krijgt tevens toegang tot de monitoring via Power BI die U inzicht geeft in de processen binnen uw organisatie en die de actiepunten toont om de efficiency van de processen te verbeteren.

*Gebaseerd op fair use (op organisatie/licentie niveau)

Prijs: € 16,50

Proefperiode: 3 maanden zonder extra kosten ten opzichte van het basic model

De prijs voor Advanced is EUR 16.50 per administratie per maand. De minimum afname zijn 75 administraties. Er is een fair-use op basis van factuur uploads en deze wordt berekend per jaar en over al uw administraties. Dus als u bij enkele administraties meer facturen gebruikt en bij andere minder, wordt naar het gemiddelde gekeken. De fair use is berekend op basis van 300 facturen per jaar, dus 75 facturen per kwartaal. Daarnaast is er een fair-use op basis van lijnherkenning, deze is 20% van alle facturen. Dit is wat we gemiddeld zien dat boekhoudkundig nodig is. Dit kan hoger zijn bij administraties in bepaalde sectoren zoals AGRI en Horeca, etc. Deze prijs wordt ieder jaar vanaf 2024 geïndexeerd op basis van de Consumer Price Index (CPI), welke wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

3. Hoe kom ik in contact?

Hier hebt u de mogelijkheid om de volgende stap te zetten. U kunt een aanvullende vraag stellen of een afspraak maken voor een online meeting via het ‘Aanvraagformulier Informatie’. Maar wanneer u overtuigd bent en de overstap in gang wilt zetten dan kan dat via het speciale ‘Aanvraagformulier Start’.

Aanvraagformulier Start
Aanvraagformulier Informatie

  * Let op dit zijn verplichte velden

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Edit Template

   * Let op dit zijn verplichte velden

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   Edit Template

   Algemene informatie en veelgestelde vragen

   Lyanthe productlijn

   Lyanthe biedt 3 mogelijkheden aan:

   1. Basic (standaard bij overstap van DizzyData)
   2. Basic + (vanaf 25 administraties)
   3. Advanced (vanaf 75 administraties)

   Alle 3 mogelijkheden zijn beschikbaar voor accountants- en administratiekantoren.
   Voor overige Dizzy relaties is alleen mogelijkheid ‘1. Basic’ van toepassing.

   Basic
   Standaard bij overstap van DizzyData

   De dienstverlening die u momenteel via DizzyData gebruikt is een OCR-oplossing waarbij de gegevens van facturen worden herkend met behulp van software. Het basic pakket van Lyanthe sluit aan bij de huidige functionaliteiten van DizzyData.

   De extra functionaliteit ten opzichte van DizzyData is dat u documenten met meerdere facturen niet zelf hoeft te sorteren, dit gebeurt in het factuurdigitalisatie proces. Dat is een besparing van tijd aan uw kant.

   Basic +
   OCR + 100% Menselijke herkenning

   De dienstverlening die u momenteel via DizzyData gebruikt is een OCR-oplossing waarbij de factuurgegevens van facturen worden herkend met behulp van software.

   De herkenningsgraad van de gegevens van de facturen is afhankelijk van de kwaliteit van de factuur, zo kunnen er diverse factuurkenmerken zijn die een 100% correcte OCR-herkenning van de factuurgegevens onmogelijk maken. U dient dan op iedere factuur een controle uit te voeren.

   In het Basic + pakket worden de facturen door medewerkers van Lyanthe gecontroleerd op compleetheid en correctheid van factuurgegevens.

   Advanced

   Bestaande uit:
   Centrale Robotic omgevingsregels
   Factuurdigitalisatie met lijnverwerking
   BI Dashboard

   Lyanthe heeft een Robotica oplossing ontwikkeld. In dit pakket kunnen algemene en sectorspecifieke boekingsregels beheerd worden die gelden voor alle administraties binnen uw omgeving. De boekingsregels hoeven niet aangemaakt te worden per administratie maar worden gebruikt over alle administraties heen. Daarnaast worden facturen waar boekhoudkundig relevant op lijn- of samenvattingsniveau uitgelezen, denk aan horeca, of lease facturen.  In de omgeving is ook een functionaliteit ingebouwd om facturen automatisch door te boeken naar de administraties. De huidige klanten boeken op dit moment ruim 80 % van de facturen door zonder de tussenkomst van een medewerker op kantoor.

   Via een PowerBi oplossing, die beschikbaar gesteld wordt, kan het gehele verwerkingsproces worden gemonitord. Dit geeft stuurinformatie om de efficiency van de processen te verbeteren.

   De aanvullende kosten die bij DizzyData worden berekend, bijvoorbeeld voor een autorisatie gebruiker gelden ook bij Lyanthe.

   Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de migratie van DizzyData naar Lyanthe.

   De prijzen voor 2023 worden voor Basic gehandhaafd op basis van 2022 en worden geïndexeerd in 2024. Dat geldt ook voor de overige producten.

   Lyanthe overstap van DizzyData naar Lyanthe

   Wanneer u interesse hebt om over te stappen naar Lyanthe zijn er de volgende stappen mogelijk:

   1. Wanneer u meer informatie wilt of een online meeting wilt kiest u voor aanvraagformulier Informatie.
   Wij nemen dan contact met u op om vragen te beantwoorden of een afspraak in te plannen.

   2. Wanneer u hebt besloten om over te stappen naar Lyanthe kiest u voor het aanvraagformulier Start.
   Vervolgens wordt de overstap procedure gestart en doorloopt u een aantal stappen.
     a. Met het aanvraagformulier worden de contracten opgesteld.
       –  Eventuele ontbrekende gegevens worden met u geverifieerd.
       –  De contracten worden ter ondertekening opgestuurd.
     b. Na ondertekening vindt de intake plaats door het Lyanthe Implementatie  team.
       –  Uw aanvraag wordt doorgenomen en uw omgeving wordt ingericht op het platform.
       –  De planning wordt met u afgestemd en de startdatum wordt vastgesteld.
       –  Tenslotte wordt u uitgenodigd voor een online training of webinar.
     c. Op de startdatum worden uw gegevens van DizzyData opgehaald en overgezet naar uw omgeving op het Lyanthe platform.

   3. Na de overdracht, oplevering en training bent u klaar om met Lyanthe aan de slag te gaan!

   Natuurlijk is het afhankelijk van de omvang van de organisatie maar als richtlijn geldt 2 tot 5 dagen.

   Bij een overstap naar Lyanthe worden de volgende items gemigreerd:  

   • Bestaande e-mailadressen van klanten zullen blijven bestaan en worden overgenomen in de Lyanthe software. Eindgebruikers kunnen dus hetzelfde e-mailadres blijven gebruiken voor het insturen van documenten.
   • De stamgegevens van de administraties worden geautomatiseerd overgezet naar de Lyanthe software, de koppeling met de boekhoudpakketten moet wel opnieuw worden gelegd, die samen met Lyanthe worden gefaciliteerd.
   • Een export van de archieven wordt automatisch toegevoegd aan het archief in de Lyanthe software. Deze functie is voor aantal softwarepakketten gereed en voor zover ze niet gereed zijn zullen deze eind januari 2023 gereed zijn.
   • Gebruikers worden automatisch geëxporteerd naar de Lyanthe software en krijgen een welkomst e-mail om te starten.

   Bij een overstap naar Lyanthe worden de volgende items niet gemigreerd: 

   • De koppeling met een boekhoudpakket op omgevingsniveau dient eenmalig geconfigureerd te worden.
   • Automatiseringsregels worden niet mee overgenomen. Als U gebruik gaat maken van de Advanced oplossing dan robotiseren wij op basis van de historische boekingsregels.
   • Fiatteringsregels, maar kunnen in Lyanthe platform worden aangemaakt. Dat duurt gemiddeld 5 minuten per administratie

   Om u wegwijs te maken zullen wij u assisteren door middel van online trainingen of periodieke webinars.

   In de koppeling met Twinfield en Multivers is het document via de connector gekoppeld. In de andere boekhoudpakketten is het document opgeslagen in het boekhoudpakket. De link met AFAS \Snelstart\Cash zijn in ontwikkeling en zijn gereed in Q1 2023.

   Lyanthe Connectoren

   We ondersteunen koppelingen met:

   • Exact Online
   • Twinfield
   • Multiverse / Boekhoudgemak
   • Accountview
   • Winbooks
   • Visma.net
   • iMUIS

   Momenteel zijn de connectoren met AFAS, Snelstart en Cash in ontwikkeling.

   We zijn op dit moment bezig om de koppeling tussen de AFAS-software en de Lyanthe software te ontwikkelen. Deze is naar verwachting beschikbaar in februari 2023.

   Deze koppeling is op basis van de AFAS API. Daarnaast zullen we een certificering voor de koppeling aanvragen bij AFAS.

   De koppeling is actief voordat DizzyData er definitief mee stopt.

   We zijn op dit moment bezig om de koppeling tussen de SnelStart software en de Lyanthe software te ontwikkelen. Deze is naar verwachting beschikbaar in maart 2023.

   De koppeling is actief voordat DizzyData er definitief mee stopt.

   Lyanthe is nog bezig om de koppeling tussen de Cash software en de Lyanthe software te ontwikkelen. Deze is naar verwachting beschikbaar in maart 2023.

   De koppeling is actief voordat DizzyData er definitief mee stopt.

   Een koppeling haalt stamgegevens vanuit het boekhoudpakket op, onder andere grootboeken, btw-codes, dagboeken, crediteuren, debiteuren, boekjaren, etc. Zodat deze in de boekingen gebruikt kunnen worden.

   Daarnaast verzorgt de koppeling dat boekingen ge-exporteert worden naar het boekhoudpakket. Alle Lyanthe koppeling zorgen dat facturen binnen 1 à 2 minuten ge-exporteerd worden naar het boekhoudpakket.

   Lyanthe Functioneel

   De doorlooptijd van de factuurherkenning verschilt op basis van pakket.

   Pakket Basic < 1 uur

   In Pakket Basic bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van herkenning minder dan 1 uur. Deze doorlooptijd neemt in berekening dat facturen gesplitst en gesorteerd dienen te worden, wat technisch meer vereist dan de huidige verwerking in DizzyData waarin facturen zelf gesorteerd dienen te worden.

   Pakket Basic + 1 uur

   In Pakket Basic + bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van herkenning 1 uur. Maximaal is dit 4 uur. Deze doorlooptijd neemt in berekening dat facturen gesplitst en gesorteerd dienen te worden, dat technisch meer vereist dan de huidige verwerking in DizzyData waarin facturen zelf gesorteerd dienen te worden en daarnaast dat Lyanthe medewerkers de factuurgegevens controleren op compleetheid en volledigheid.

   Pakket Advanced gemiddeld 4 uur

   In Pakket Adcanced bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van herkenning gemiddeld 4 uur gedurende kantooruren. Maximaal is dit 1 werkdag.  Deze doorlooptijd neemt in berekening dat facturen gesplitst en gesorteerd dienen te worden, dat technisch meer vereist dan de huidige verwerking in DizzyData waarin facturen zelf gesorteerd dienen te worden, lijnverwerking van facturen en daarnaast dat Lyanthe medewerkers de factuurgegevens controleren op compleetheid en volledigheid.

   De Lyanthe koppeling met Exact, Twinfield, Accountview en Multiverse ondersteunen transitorische boekingen.

   Voor de te ontwikkelen koppelingen wordt dit ook ontwikkeld als het boekhoudpakket dit ondersteunt.

   Ja, per administratie is er een archief. Een klant gebruiker kan dit raadplegen.

   Momenteel zijn wij fiattering na boeken aan het ontwikkelen voor Exact Online en Twinfield. De live-gang is gepland in februari 2023. Dit betekent dat de facturen na het boeken ge-exporteerd worden naar de boekhouding, echter zullen deze pas betaalbaar gesteld worden na goedkeuring.

   U kunt voor u klanten een klantgebruiker beschikbaar stellen. Deze zal enkel rechten hebben op eigen administraties. Je kunt een archief gebruiker, fiatteergebruiker en verwerkingsgebruiker aanmaken (of combinaties).

   Mochten niet alle vragen beantwoord zijn, dan kunt u aanvullende vragen stellen via het aanvraagformulier Informatie.

   Contact Info (NL 🇳🇱)

   Filipijnen 🇵🇭

   © 2022 Created with Royal Elementor Addons